Our app is now available on Google Play.

Congrats to members striking the Singapore 4D System Consolation Prize 10 September 2023 #486

Congrats to members striking the Singapore 4D System Consolation Prize 10 September 2023 #486

 

 Draw Date - 24 September 2023

 

Winning Number - 1836

System Hit - 1368

 

Direct hit - Nil

 

Prize - Consolation Prize 

 

Subscription Service: Weekly List/Platinum

 

 

 

"Sglottery is not responsible for the outcome for the next draw if you intend to use the winning number. Use it as your own discretion""" 

  

如果您打算使用中奖号码,Sglottery对下一次抽奖的结果负责。 将其用作您自己的判断 

  

Sglottery tidak bertanggungjawab untuk hasil untuk cabutan seterusnya jika anda berhasrat menggunakan nombor yang menang. Gunakannya sebagai budi bicara anda sendiri 

  

  

வெற்றி இலக்கத்தை நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பினால்அடுத்த வரைபடத்தின் முடிவுக்கு Sglottery பொறுப்பு அல்லஉங்கள் சொந்த விருப்பப்படி அதை பயன்படுத்தவும் 

  

Ang pagsasalita ay hindi mananagot para sa kinalabasan para sa susunod na gumuhit kung nais mong gamitin ang nanalong numero. Gamitin ito bilang iyong sariling paghuhusga